משנת ארץ ישראל - מסכת עירובין - ספראי

מסכת עירובין
מסכת עירובין עוסקת בהתקנת עירובי חצרות על מנת לאפשר טלטול בשבת בתחום החצר והמבוי(הרחוב), וכן בעירובי תחומין שנועדו להגדיל את תחום התנועה עד מרחק של אמה(2.4 ק"מ) המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

4 ב-100 4 25
4 ב-100 8 25
4 ב-100 12 25
4 ב-100 16 25
4 ב-100 20 25
4 ב-100 24 25
4 ב-100 28 25
4 ב-100 32 25

90