ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

תשורה לעמוס - אסופת מאמרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם

בשנת תשי"ח, שנת העשור למדינה, ניצח עמוס חכם בחידון התנ"ך העולמי הבינלאומי הראשון, והוכתר לחתן התנ"ך העולמי הראשון. שמו התפרסם כמופת לידענות מופלגת וכסמל לשיבת ישראל לארצו…

100 33