תשובה ופסיכולוגיה

דברים שנאמרו ביום עיון שהתקיים בעשרת ימי תשובה של שנת תשס"א במכללת הרצוג. בחוברת זו נכללים עיונים בין-תחומיים בנוגע ליחס שבין התשובה לפסיכולוגיה מזוויות תורניות, פסיכולוגיות, פילוסופיות וספרותיות.

במלאי

4 ב-100 4 25
4 ב-100 8 25
4 ב-100 12 25
4 ב-100 16 25
4 ב-100 20 25
4 ב-100 24 25
4 ב-100 28 25
4 ב-100 32 25

40