תשובה ופסיכולוגיה

דברים שנאמרו ביום עיון שהתקיים בעשרת ימי תשובה של שנת תשס"א במכללת הרצוג. בחוברת זו נכללים עיונים בין-תחומיים בנוגע ליחס שבין התשובה לפסיכולוגיה מזוויות תורניות, פסיכולוגיות, פילוסופיות וספרותיות.

במלאי

20