הספר תפילת שמונה עשרה ויסודות האמונה חושף את תפיסת העולם של חז"ל שהכתיבה את הברכות, ונותן למתפלל מבט חדש בתפילה.

תפילת שמונה עשרה ויסודות האמונה - עזרא ביק

מבצע 3 ב-100 3 33

60