תלמודם של גאונים - יחסם של גאוני בבל לנוסח התלמוד הבבלי - עוזיאל פוקס

התלמוד הבבלי הוא ספר יסוד של התורה שבעל פה, בין בלימוד האינטנסיבי שלו ובין בפסיקת ההלכה על פיו, מזה למעלה מאלף שנים. מרכזיות זו התעצבה בתקופת הגאונים. בתקופה זו הוא עבר ממסירה על פה לכתיבתו בכתבי יד, נוסחו התעצב, והוא הופץ מן המרכז שבבל לכל תפוצות הגולה. העיסוק הרב בתלמוד ובתהליכי מסירתו בעל פה ובכתב יצרו לא מעט חילופים בנוסחאותיו.

במלאי

118