תא שמע מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע חלק ב'

ביום י״ט בתשרי תשס״ד, רביעי לחול המועד סוכות, הלך ישראל משה תא-שמע לעולמו והוא בן שישים ושמונה שנים בלבד. ספר היובל שתוכנן לכבודו הפך לספר זיכרון זה, שבו כונסו מחקריהם של עמיתיו ותלמידיו הקשורים קשר של קיימא למפעלו המחקרי רב הפנים. חקרי תפילה, מנהג והלכה, פרקים בתולדות הספר, עיונים בפרשנות המקרא והתלמוד, מבבל ומפרובנס, מארץ ישראל ומביזנטיון, ומעל כל אלו מצרפת ומאשכנז, שחביבות יתרה ניתנה להם במשנתו של תא- שמע, מוצאים את מקומם בספר זה שכל מאמריו מתכתבים ומשוחחים עם תורתו ומחקריו. כר' יוחנן בן זכאי בשעתו, לא הניח תא-שמע מקרא ומשנה, גמרא הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכל המידות של חכמים. גיליונות ספר זה מעידים גם הם על כך, כמו גם על אהבת עמיתיו לדמותו הייחודית

במלאי

מבצע 2 ב-100 2 50

118

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח