שיטת הבחינות של הרב מרדכי ברויאר - קובץ מאמרים ותגובות - יוסף עופר

הקובץ בעריכת יוסף עופר כולל מאמרים שנתפרסמו במשך למעלה מארבעים שנה בבימות שונות, לצד כמה מאמרים חדשים. בחלקו הראשון באים עשרה מאמרים שבהם התווה הרב ברויאר את שיטתו. בחלק השני מגוון דברי תגובה וביקורת על השיטה, וכן תשובות שהשיב למבקריו. החלק השלישי כולל סקירה אוטוביוגרפית.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

55

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח