רחבה מצוותך פרקי הכנה לחוויות המצוות – דניאל גוטנמכר

הספר רחבה מצוותך מבקש להתוות דרך לקיום מצוות מתוך התלהבות והרחבת הלב. המחבר מבקש לבסס את החוויה הרוחנית של קיום המצוות על שילוב בין הבנה שכלית של טעמי המצווה ובין חיבור לעולמו הרגשי והחווייתי הפרטי של האדם. נקודת המוצא של המחבר היא שלצד עבודת ה’ הפשוטה לשם קיום רצון האל מותר – ואף רצוי – שהיהודי ירגיש כי קיום המצוות הופך את חייו לנכונים ולמשמעותיים יותר. כדי להגיע לתחושה של משמעות עמוקה בקיום כל מצווה ומצווה יש לעשות עבודת הכנה והתבוננות לפני קיומה. כל אחד מפרקי הספר מתייחס למצווה ספציפית, מביא מקורות אחדים המְחַיים את המצווה ומעניקים לה צבע וטעם חדשים ומציע דרכים להתכונן לקיומה. הפרקים עוסקים במגוון רחב של מצוות, ביניהן כאלה המקוימות באמצעות מעשה מצווה מובהק ומיוחד, כמו לולב וספירת העומר, לצד מצוות המלוות אותנו בשגרת חיי היום־יום, כגון שמירה על כשרות המזון או מגורים בבית שיש בו מזוזה. גם המקורות המובאים בספר מגוּונים: ממקרא והלכה עד מדרש וחסידות. תמונות וציורים מהווים אף הם מוקדים לדיון במצוות השונות. הרב ד״ר דניאל גוטנמכר הוא מחנך בישיבת מקור חיים בכפר עציון ומרצה במכללה האקדמית הרצוג.

קיים במלאי

100