פרקי האבות עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית - יואל בן-נון

קובץ מאמרים על ספר בראשית בו מנתח הרב יואל בן-נון היבטים שונים בפרשיות האבות בספר בראשית. עיוניו מדגישים מאמץ פרשני-השוואתי ויחד עם זה גם היבטים היסטוריים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים של המקרא. לספר נלווה מאמר מבוא על שיטתו של הרב יואל בן-נון שנכתב בידי הרב יובל שרלו.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

50

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח