ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

פרקי בראשית א+ב

הרב מרדכי ברויאר דן בפרשיות ספר בראשית על פי שיטתו המיוחדת בלימוד המקרא, 'שיטת הבחינות'. השיטה מוצגת בפרק המבוא 'כתובים המכחישים זה את זה' ובפרק 'שמות ה' והנהגותיו' ומיושמת בשיטתיות בארבעים וחמישה פרקי הספר. חלק מן הפרקים מקיפים סוגיות שלמות וחלקם קצרים ודנים בעניינים נקודתיים.

150