על פי דרכו אסופת מאמרים על ערכו של היחיד וחינוכו - יהודה ברנדס

הספר על פי דרכו מכנס מספר מאמרים בענייני חינוך והוראה, המצטרפים לכדי משנה חינוכית סדורה, פתוחה ומקורית, הפונה הן להורים והן למחנכים. במרכזה של הגישה עומדת החובה לאפשר לתלמיד לבחור את הדרך המתאימה לאישיותו המיוחדת, להקנות לו כלים לבצע את הבחירה כראוי, ולא להגן עליו מפני הצורך להתמודד ולבחור. את גישתו מבסס הרב פרופ' יהודה ברנדס על פסקות רבות בכתבי הראי"ה קוק, המדגישות את מעלתו וייחודו של כל אדם מישראל, ועל מגוון רחב של מקורות המבארים את חשיבות הבחירה, מן המקרא וחז"ל דרך הרמב"ם ורס"ג ועד גדולי החסידות. כהמשך לבסיס הרעיוני מודגמת השיטה במספר סוגיות חינוכיות: החזקת טלוויזיה בבית, גידול שער ארוך לבנים, חינוך בענייני אישות ועוד.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

85

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח