ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

עין בעין - משנתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

בספר עין בעין מוצגת לראשונה הגותו של הרצי"ה כמשנה שיטתית ועצמאית, ועל כן זהו כלי עבודה ראשון במעלה לכל מי שמבקש להתחקות על משנת הרצי"ה, הן בין כותלי בית המדרש הן בעולם המחקר.

במלאי

100 33