טלפון ליצירת קשר
02-9937352

עין בעין – משנתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל – חגי שטמלר

בספר עין בעין מוצגת לראשונה הגותו של הרצי"ה כמשנה שיטתית ועצמאית, ועל כן זהו כלי עבודה ראשון במעלה לכל מי שמבקש להתחקות על משנת הרצי"ה, הן בין כותלי בית המדרש הן בעולם המחקר.

קיים במלאי

100