עולם בנוי וחרב ובנוי הרב יהודה עמיטל לנוכח זיכרון השואה - משה מיה

שישים שנה לאחר שואת יהודי אירופה, העיסוק ההגותי והקיומי בה הולך ומתגבר. בהקשר זה, ישנו משקל מיוחד לדבריהם של אנשי רוח שחוו את אימי השואה מכלי ראשון. הרב יהודה עמיטל, ראש ישיבת הר עציון, הוא ניצול שואה, ובמשך השנים הארוכות של פעילותו החינוכית והציבורית הוא ייחד מאמץ חינוכי ואינטלקטואלי כביר להתמודדות עם השואה והשלכותיה. עמידתו של הרב עמיטל לנוכח זיכרון השואה מתייחדת באותנטיות, בכנות ובתעוזה. ספר זה מנתח את עמדותיו המקוריות של הרב עמיטל, ומציג לקורא התמודדות ישרה וכואבת של הוגה בן זמננו עם האירוע הנורא ביותר בהיסטוריה האנושית.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

45