ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

עברי אנוכי - אברהם ש' רקנטי - משאלוניקי לתל אביב - יצחק ש' רקנטי

ספר זה מסרטט את תולדות חייו של רקנטי – שנולד לקראת סוף המאה התשע עשרה ונפטר לקראת סוף המאה העשרים – על רקע תקופתו ועל רקע העיר שבה נולד וגדל. שאלוניקי הייתה לא רק מרכז רוחני ומקלט לנרדפים, אלא מרכז עצמאי ייחודי ואוטונומיה לאומית, עיר הנמל היחידה בעולם שבמשך שנים רבות שבתו בה הנמל והמסחר ביום השבת.

100