עברי אנוכי - אברהם ש' רקנטי - משאלוניקי לתל אביב - יצחק ש' רקנטי50

ספר זה מסרטט את תולדות חייו של רקנטי – שנולד לקראת סוף המאה התשע עשרה ונפטר לקראת סוף המאה העשרים – על רקע תקופתו ועל רקע העיר שבה נולד וגדל. שאלוניקי הייתה לא רק מרכז רוחני ומקלט לנרדפים, אלא מרכז עצמאי ייחודי ואוטונומיה לאומית, עיר הנמל היחידה בעולם שבמשך שנים רבות שבתו בה הנמל והמסחר ביום השבת.

במלאי

100