נקודת פתיחה - אמנון בזק

נקודת פתיחה מציע מאות עיונים קצרים בפשוטן של פרשות השבוע הפותחים צוהר להבנה מהירה של כל אחת מן הפרשות

מבצע 2 ב-100 2 50

118