נצחוני בני - אמנון בזק

התורה שבעל פה מעצבת את עולם ההלכה של עם ישראל לאורך אלפי שנים.

לומדי התורה שבעל פה בכל הזמנים עוסקים בעיקר בעיון בתכניה

מה היחס שבין פשט המשנה לבין הדרך שבה היא מוסברת בגמרא?

כיצד התמודדו חכמי ישראל עם השנויים והתמורות שחלו במציאות במשך הדורות

ובאיזו מידה השפיעו שנויים אלה על עולם ההלכה?

מבצע 2 ב-100 2 50

118