ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

משנת ארץ ישראל - מסכת שבת - חלק ב

מסכת שבת
מסכת שבת עוסקת בהלכות שבת, ובעיקר במלכות האסורות בשבת, זאת על רקע מציאות החיים והתנאים הכלכליים והחברתיים שבהם חי העם. המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

90