ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

משנת ארץ ישראל - מסכת ראש השנה

מסכת ראש השנה
מסכת ראש השנה נתחלקת לשני חלקים. הראשון עוסק בלוח השנה היהודי ובסדרים המיוחדים של קידוש החודש. המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

90