ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

משנת ארץ ישראל - מסכת כתובות חלק א

מסכת כתובות
מסכת כתובות עוסקת בהסדרת היחסים הכספיים בתוך המשפחה, בעיקר בין הבעל לאשתו ומעט גם בין ההורים לבין ילדיהם. המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

90