משנת ארץ ישראל - מסכת כלאים

מסכת כלאים
מסכת כלאים עוסקת באיסור לזרוע צמחי כלאים וללבוש בגדי כלאים. המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

4 ב-100 4 25
4 ב-100 8 25
4 ב-100 12 25
4 ב-100 16 25
4 ב-100 20 25
4 ב-100 24 25
4 ב-100 28 25
4 ב-100 32 25

90