ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

משנת ארץ ישראל - מסכת כלאים

מסכת כלאים
מסכת כלאים עוסקת באיסור לזרוע צמחי כלאים וללבוש בגדי כלאים. המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

90