משנת ארץ ישראל - מסכת דמאי - ספראי

מסכת דמאי
מסכת דמאי עוסקת בשאלה מה דינם של פרות שספק אם הפרישו מהם מעשרות. המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

4 ב-100 4 25
4 ב-100 8 25
4 ב-100 12 25
4 ב-100 16 25
4 ב-100 20 25
4 ב-100 24 25
4 ב-100 28 25
4 ב-100 32 25

90