ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

משנת ארץ ישראל - מסכת דמאי - ספראי

מסכת דמאי
מסכת דמאי עוסקת בשאלה מה דינם של פרות שספק אם הפרישו מהם מעשרות. המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

90