משנת ארץ ישראל - מסכת ביצה

מסכת ביצה
מסכת ביצה עוסקת בדיני עבודה בחול המועד, והיא מצטרפת באופן טבעי למסכת שבת. וש בה דיונים בפרטי פרטים של עבודות, ובעיקר בעבודות המטבח. המיוחד בפירוש זה הוא השימוש בידע מצטבר עד לימינו אלו, ובשילוב בין מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

90

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח