ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

ממשמעות לשימוש - פירוש לסעיפי 1-315 בחקירות פילוסופיות של לודוויג ויטגנשטיין

בספרו חקירות פילוסופיות, ויטגנשטיין מחולל מהפכה בתפיסת השפה, בתפיסת הפילוסופיה, ובתפיסת המצב האנושי. המהפכה הזאת טבעה חותם עמוק לא רק בפילוסופיה אלא גם בענפי מחקר אחרים, וכמובן התפשטה אל שדות תרבות רבים ומגוונים. החיבור המוגש כאן עוקב מקרוב, בפרשנות צמודה לסעיפים 315-1 של חקירות, אחר מהלכה.

99 33