ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

מלכים א: דפים למעיין ולמורה

חוברת ללומד ולמלמד את ספר מלכים, בעריכת מרכז ההדרכה בתנ"ך. בחוברת מבוא לכל ספר מלכים ודפים לעיון בפרקי הספר עד מלכים ב פרק ב'. המבואות והדפים מוצגים באופן תמציתי ובהיר תוך שימוש באמצעים גרפיים.

במלאי

25