טלפון ליצירת קשר
02-9937352

מחביון תורתך סט- כרך א'+ כרך ב' – בן-נון יואל

ברוך השם שזיכני ללמוד תורה וללמד, לשמור ולעשות ולקיים גם תנ"ך, גם
סוגיות חז"ל, גם אמונות ודעות וגם עיון והלכה!
אחרי שנים רבות בהן נתפרסמו מאמרי עיון והלכה שכתבתי בבמות שונות, הנה
רבים מהם רואים אור בספר אחד – 'מחביון תורתך' – המחבר 'מקרא, משנה
ותלמוד ותוספתא, ואגדה' כהגדרת חז"ל את ייחודה של 'תורת ארץ ישראל'.
בספר הזה (שני כרכים) חמישה חלקים:
כרך א': עיון בתורה ובהלכה
נשים ומשפחה

כרך ב': הלכות דרכים וטיולים – סכנות ומצוות
בין אדם מישראל לבין עמו וארצו, לחברה ולסביבה
בין אדם למקום

קיים במלאי

140