להבת אש קודש שערים לתורתו של האדמו"ר מפיאסצ'נה - רון וקס

רבי קלונמוס קלמיש שפירא – 'האדמו"ר מפיאסצ'נה' – מן הדמויות המיוחדות בחסידות מזרח אירופה במאה העשרים, אדמו"ר נערץ, תלמיד חכם, מקובל, מנהיג דגול שעסק בצורכי הכלל, מחנך בחסד, בעל נפש רגישה ופיוטית ומבט חודר לנפש האדם. בספריו (חובת התלמידים, הכשרת האברכים, אש קודש ועוד) ביקש להקים לתחייה את עולמה הפנימי של החסידות ולתת כלים לעבודה רוחנית לאלו החפצים להתקדם בעבודת ה'. ספר זה מבקש לפתוח שערים לעולמו העשיר של האדמו"ר מפיאסצ'נה, ולהאיר מצדדים שונים את תורתו החסידית ואת דמותו. דגש מיוחד ניתן בספר לתורותיו הייחודיות ופורצות הדרך בנוגע למקומו של הדמיון בעבודת ה', להפעלת הרגשות והשקטת המחשבות בעבודה שבלב, למקומה של החבורה, לתיקון האישיות ולאפשרות חידושה של הנבואה בתקופתנו. לספר מצורפות הצעות להנחיה אישית ולעבודה בקבוצות לאור תורתו של האדמו"ר מפיאסצ'נה.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

55

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח