טלפון ליצירת קשר
02-9937352

לא בשמים היא – תורה שבעל פה: מסורת וחידוש – שלום רוזנברג

הספר דן בשאלת היחס בין המסורת המחייבת שניתנה בסיני ובין כוח החידוש שניתן לחכמים. המחבר סוקר באופן שיטתי את הדעות השונות שגיבשו חכמי הדורות בהתמודדות עם שאלה זו ועם השאלות המשתלשלות ממנה.

קיים במלאי

70