חומש הפקודים הוא חומש מגוון מאד המשלב בתוכו מצוות לשעתן , בעיקר בענייני פירוק המשכן והרכבתו, חנוכתו, טיהור הלוויים ופדיית הבכורות מחד גיסא, ומצוות כיבוש הארץ ולחלוקת הנחלות מאידך גיסא. הוא משלב בתוכו גם מצוות רבות לדורות עולם וגם את מעשי עזיבת הר סיני בדרך לארץ החמדה המובטחת לעם, הנדודים הרבים במדבר וכיבוש עבר הירדן המזרחי בידי משה וצבאותיו, אך בעיקר הוא כולל בתוכו את המשברים הרבים שעם ישראל עבר מיום שעזבו את הר סיני ועד שבאו אל ערבות מואב ערב הכניסה לארץ. הספר כולל בתוכו לכאורה את כל ארבעים שנות המדבר פרט לשנה הראשונה עד להקמת המשכן, אך למעשה הוא כולל את תיאור של השנה השנייה ליציאתם ממצרים ושנת הארבעים. בתווך נותר חלל גדול של סילוק השכינה מן המחנה הנזוף ורמזים בודדים על התלאות שעברו עליו.

כי קרוב אליך - במדבר - יעקב מדן

חומש הפקודים הוא חומש מגוון מאד המשלב בתוכו מצוות לשעתן , בעיקר בענייני פירוק המשכן והרכבתו, חנוכתו, טיהור הלוויים ופדיית הבכורות מחד גיסא, ומצוות כיבוש הארץ ולחלוקת הנחלות מאידך גיסא. הוא משלב בתוכו גם מצוות רבות לדורות עולם וגם את מעשי עזיבת הר סיני בדרך לארץ החמדה המובטחת לעם, הנדודים הרבים במדבר וכיבוש עבר הירדן המזרחי בידי משה וצבאותיו, אך בעיקר הוא כולל בתוכו את המשברים הרבים שעם ישראל עבר מיום שעזבו את הר סיני ועד שבאו אל ערבות מואב ערב הכניסה לארץ. הספר כולל בתוכו לכאורה את כל ארבעים שנות המדבר פרט לשנה הראשונה עד להקמת המשכן, אך למעשה הוא כולל את תיאור של השנה השנייה ליציאתם ממצרים ושנת הארבעים. בתווך נותר חלל גדול של סילוק השכינה מן המחנה הנזוף ורמזים בודדים על התלאות שעברו עליו.

במלאי

מבצע 2 ב-100 2 50

98

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח