סנהדרין- בתוכנית זו אנו מציעים גישה חדשה ללימוד גמרא. ספר הלימוד של מסכת סנהדרין הוא השני בסדרת לימוד הגמרא בשיטת "יסודות", שבה נחשפים הרעיונות וההתמודדויות המצויים ביסוד הדיונים ההלכתיים והאגדתיים שבתלמוד. בתוכנית זו נעסוק בפרק הרביעי במסכת סנהדרין – "אחד דיני ממונות".

יסודות – מסכת סנהדרין פרק רביעי

סנהדרין- בתוכנית זו אנו מציעים גישה חדשה ללימוד גמרא. ספר הלימוד של מסכת סנהדרין הוא השני בסדרת לימוד הגמרא בשיטת "יסודות", שבה נחשפים הרעיונות וההתמודדויות המצויים ביסוד הדיונים ההלכתיים והאגדתיים שבתלמוד.

בתוכנית זו נעסוק בפרק הרביעי במסכת סנהדרין – "אחד דיני ממונות".

אזל מן המלאי

69

אזל מן המלאי