בבא בתרא- ספר הלימוד של מסכת בבא בתרא הוא הראשון בסדרת לימוד הגמרא בשיטת "יסודות", שבה נחשפים הרעיונות וההתמודדויות המצויים ביסוד הדיונים ההלכתיים והאגדתיים שבתלמוד. הסוגיות שבדפים ז'–י"א במסכת בבא בתרא נידונות בספר הלימוד ועוסקות בבעיות היסוד של קיום חברה

יסודות – מסכת בבא בתרא פרק ראשון

בבא בתרא- ספר הלימוד של מסכת בבא בתרא הוא הראשון בסדרת לימוד הגמרא בשיטת "יסודות", שבה נחשפים הרעיונות וההתמודדויות המצויים ביסוד הדיונים ההלכתיים והאגדתיים שבתלמוד.

הסוגיות שבדפים ז'–י"א במסכת בבא בתרא נידונות בספר הלימוד ועוסקות בבעיות היסוד של קיום חברה

אזל מן המלאי

69

אזל מן המלאי