המוסר במבחן התורה/ ערכים במבחן התורה- בתכנית זו מוגשת הצעה ללימוד אחד הנושאים המרכזיים המחשבת ישראל: המוסר והתורה והיחסים שביניהם

יסודות – המוסר במבחן התורה

המוסר במבחן התורה/ ערכים במבחן התורה-  בתכנית זו מוגשת הצעה ללימוד אחד הנושאים המרכזיים המחשבת ישראל: המוסר והתורה והיחסים שביניהם

אזל מן המלאי

69

אזל מן המלאי