והלכה כבית הלל - יובל שרלו

שאלת טיבה ומהותה של המחלוקת בהלכה היא מהנושאים שהעסיקו ואתגרו את הוגיה הגדולים של היהדות לאורך הדורות. נושא זה, המשיק הן לתחום מחשבת ההלכה והן לתחומה של מחשבת ישראל במובן הרחב יותר, שימש קרקע פורייה לעיון מעמיק ביסודותיה של תורת ישראל ורוחה. מגמתו העיקרית של הספר שלפנינו איננה לפרוס ולנתח את סוגיית המחלוקת מן הבחינה הלמדנית והאקדמית, אלא להתמודד עם הבעיה הרוחנית, הקיומית והציבורית שמעוררת תופעת המחלוקת, הן בקרב לומדים צעירים והן בקרב הציבור הנאמן להלכה באופן כללי. ספר זה, המבוסס על שיעורים שהעביר הרב יובל שרלו בבית המדרש לנשים במגדל עֹז, מתמודד עם הסוגיה תוך עיון במקורותיה היסודיים בחז"ל ובראשונים, אך יחד עם זאת שואף לכוון ולהדריך את האדם הניצב בפני דילמות הלכתיות ורוחניות כאן ועכשיו. הרב יובל שרלו, בוגר ישיבת הר עציון, מכהן כראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה. הרב שרלו עוסק גם במגוון רחב של סוגיות חברתיות וציבוריות העולות על סדר היום של הציבור הדתי-לאומי בפרט ושל המדינה והחברה הישראלית בכלל. מספריו הקודמים: וארשתיך לי לעולם )תשנ"ו(, תורת ארץ ישראל לאור משנת הראי"ה )תשנ"ח(, והיו לאחדים בידך )תש"ס(, יראה ללבב – על ייעוד הנבואה ותוכנה הפנימי (תשס"ז).

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

45

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח