ממולץ לבצע הזמנות
ולחפש ספרים דרך מחשב נייח

והיו לאחדים בידך מדיאלקטיקה להרמוניה במשנתו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק

כתביו ההגותיים וההלכתיים של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל – מגדולי המנהיגים הרוחניים של היהדות המאמינה בדורות האחרונים – תופסים מקום של כבוד ביצירה הרוחנית היהודית המודרנית. הספר והיו לאחדים בידך, המבוסס על שיעורים שניתנו במכללת הרצוג, עוסק בבירור שאלה יסודית במשנתו – היחס בין דיאלקטיקה להרמוניה, בין חיים של קרע נפשי לחיים של שלווה וסיפוק. הסוגיות העולות בספר נידונות מתוך השוואה למשנתו של הראי"ה קוק.

45 33