והיו לאחדים בידך מדיאלקטיקה להרמוניה במשנתו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק - יובל שרלו

כתביו ההגותיים וההלכתיים של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל – מגדולי המנהיגים הרוחניים של היהדות המאמינה בדורות האחרונים – תופסים מקום של כבוד ביצירה הרוחנית היהודית המודרנית. הספר והיו לאחדים בידך, המבוסס על שיעורים שניתנו במכללת הרצוג, עוסק בבירור שאלה יסודית במשנתו – היחס בין דיאלקטיקה להרמוניה, בין חיים של קרע נפשי לחיים של שלווה וסיפוק. הסוגיות העולות בספר נידונות מתוך השוואה למשנתו של הראי"ה קוק.

במלאי

4 ב-100 4 25

45

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח