טלפון ליצירת קשר
02-9937352

ובחג השבועות – קובץ מאמרים על חג השבועות – יואב ברזלי

ספירת שבעה השבועות מפסח עד העצרת מבטאת ציפייה והתרגשות לקראת חג השבועות "זמן מתן תורתנו". חג צנוע זה נמשך יום אחד בלבד ואין לו תאריך מפורש בתורה. הוא אינו מוזכר בספרי הנביאים והכתובים עד לדברי הימים. וגם בין סדרי המשנה וספרי ההלכה הוא לא זכה לחטיבה נפרדת ומיוחדת. בתורה מודגש אופיו החקלאי, ומצוותיו: עליה לרגל, לחם הביכורים והקורבנות הנלווים אליו, מקוימות בציבור בבית המקדש.מימות חז"ל ואילך מזוהה החג בעיקר כיום מתן תורה במעמד הר סיני וזיהוי זה הפך לעיקר מהותו בתודעה, בהגות, במנהגים ובתפילות החג עד היום הזה.

תוכן העניינים

שער ראשון: מצוות החג ואופיו

המוציא לחם מן הארץ: יום החמישים בויקרא כ"ג           יונתן גרוסמן

חג השבועות בימי אסא                                            נריה קליין

שבועות ב'ביתא ישראל'                                           יוסי זיו

מקרא ביכורים כשיבש המעיין ונקצץ האילן                  יהודה זולדן

יום טוב של שבעה בסיון                                          יהודה ברנדס

שער שני: תורה מסיני

האם מתן תורה בסיני הוא סיבתה ותכליתה
של יציאת מצרים?                                                 דוד הרבתר

'יתרו קודם מתן תורה היה'? על מיקומו של
סיפור יתרו, עיצובו הספרותי ומשמעויותיו                    ברכי אליצור

"כפיית ההר והקול השמימי –
להבנת הדרשה 'כפה עליהם הר כגיגית'                        אברהם וולפיש

חוויית העם במעמד סיני
בראי ההוראה לעלייה בהר                                       הילה הרשקוביץ

תורת המדבר: מתורת סיני לתורת ערבות מואב              מאיר שפיגלמן

מהר סיני להר המוריה:
מקומה של התורה בבית המקדש                                 יצחק לוי

'זה סיני'? – על התעלמות המקרא ממעמד הר סיני          יואב ברזלי

שער שלישי: מגילת רות

'אשר לא עזב חסדו':
על הקשר בין מגילת רות לדברים כ"ד-כ"ה ופשרו          צחי כהן

'לבלתי לכת':
על חסד שבעשייה וחסד שבאי-עשייה במגילת רות          ראובן גפני

בעז המקראי כתיקון לאבצן המדרשי                            אביחי קלרמן

שער רביעי: הגות ופרשנות

חג השבועות כסמן דרך לחשיבות ההדרגתיות
בהליך חינוך האדם במשנת הרש"ר הירש                     ישי חי רוזנברג

חג השבועות בדרשות בלתי ידועות ביידיש
של ר' יהודה אריה לייב מגור בעל ה'שפת אמת'              דניאל רייזר

מסיני לציון או מסיני לציונות?
על מעמד הר סיני בהגותו של ד"ר יצחק ברויאר            דוד מ. פויכטונגר

 

קיים במלאי

70