הרואה והרועה רשימות על ספר שמואל - יהודה אליצור

ספר זה נערך מתוך עיזבונו של פרופ' יהודה אליצור ז"ל, ובו מקבץ של בירורים בנושאים נבחרים לאורך ספר שמואל. בספר בא לידי ביטוי אופיים הייחודי של מחקריו של פרופ' אליצור, המשיבים את התנ"ך אל אחיזתו בחיים. הרקע הפסיכולוגי של הדמויות, כוונותיהם ותקוותיהם, הריאליה של חייהם והמציאות הגיאוגרפית-היסטורית – לכל אלה ניתן המשקל הראוי, ועם בחינת דרכי ההבעה הספרותית הם חוברים להעניק למסר הנבואי פנים ותואר. המחבר שילב בדיוניו פרשנות קדומה, קלסית ומודרנית, וחתר לפרש את המקרא מתוך עצמו, ומבלי להשתעבד להנחות ביקורתיות. עבודתו סללה דרך לרבים. פרופ' יהודה אליצור )בודפשט תרע"א-ירושלים תשנ"ח( יסד את המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן וכיהן בה כמרצה במשך כשלושים וחמש שנה. פרסם בחייו ספרים ומאמרים רבים בחקר המקרא. מרבית מאמריו כונסו לספר שיצא אחרי מותו )ישראל והמקרא, תש"ס(. זהו הספר השני שנערך מתוך עזבונו.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

50

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח