היא שיחתי - על דרך לימוד התנ"ך - יהושע רייס

עם החזרה לספר הספרים, עולות שאלות נוקבות בשלושה תחומים מרכזיים: · מהיכן הלגיטמיות ללמוד את פשט הפסוקים ולתת פרשנויות חדשות בו? על שאלות אלו ואחרות מתייחסים בספר זה מחנכיה ורבותיה של הציונות הדתית המכריזים ? היא שיחתי!

במלאי

55