הדסה היא אסתר ספר זיכרון להדסה אסתר (דסי) רבינוביץ ז"ל קובץ מאמרים על מגילת אסתר.

סיפורה של מגילת אסתר, הוא סיפור של בת ישראל, העומדת מול מצוקותיה של שעה קשה, ויכולה לה. צירוף נדיר של תכונות אופי מיוחדות – חכמה ובינה, חן וחסד, תושייה ומסירות – עמדו לה, להדסה היא אסתר, בשעת מבחן, ומכוחן זכה עם ישראל לרווח והצלה, אורה ושמחה וששון ויקר. הספר נכתב לזכרה של הדסה אסתר רבינוביץ ז"ל – דסי, שי"ט שנותיה מלאות היו בגילויי תעצומות נפש, חן וחסד, אומץ ושמחה. שלושה שערים לספר זה. בשער הראשון מובאת מהדורת צילום של מגילת אסתר שנכתבה ועוטרה במיוחד לזכרה של דסי ז"ל. המגילה נכתבה על ידי הסופר גד פריימן, ועוטרה על ידי האומנית טליה אנטמן, ידידתה של דסי, בסיועה של יהודית בלוך. השער השני כולל קובץ נרחב של מאמרים על מגילת אסתר, שנכתבו ברובם על ידי מורֵי "מכללת הרצוג". בקובץ שלושה עשר מאמרים, הדנים בזוויות שונות של סיפור המגילה, לשונה ומבניה הספרותיים. סקירה קצרה של המאמרים מובאת בתחילתו של שער זה. השער השלישי עוסק בדמותה של דסי. השער מתאר את סיפור חייה של דסי, ומובאים בו דברים שכתבה לעצמה, לחבריה ולחניכיה, בצד דברים שכתבו אחרים אליה ועליה. מקום מיוחד מוקדש לתיאור התמודדותה של דסי עם מחלתה הממארת, שאליה נוסף מאבקה למען טיפול רפואי הוגן.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

100

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח