האדם - בין יצור ליוצר פרקי עיון והגות בתורה - גד אלדד

משעה שנברא האדם מאפיין מתח בולט את מעמדו ואת אישיותו. מחד, היוצר העניק לו חירות רבה והוא קורא לו לפעול וליצור בעולם ולהשפיע על המתרחש בו. מאידך, בהיותו אחד מן הנבראים מצופה ממנו להיות כפוף ומשועבד ליוצר הכול ולפעול על פי רצונו והנחיותיו. הספר שלפנינו מכנס בתוכו מספר מאמרים העוסקים בפרשיות מקראיות שונות ובתוך כך מאירים היבטים שונים של מתח זה: אימתי רואה היוצר לנכון לכוון את האדם למסלול הראוי לו ואימתי הוא מבכר שלא להתערב במהלך האירועים? מתי נדרש האדם ליטול חלק בתכנית האלוהית ומתי יש בכוחו להשפיע עליה ולעצבה לפי בחירתו? מלבד העיסוק בסוגיה זו ניתן למצוא בספר קריאות חדשות ומרעננות לכמה פרשיות וסיפורים מקראיים, המבוססות על רגישות רבה ללשון הפסוקים ועל מציאת הקבלות חדשות ומפתיעות בין פרשיות שונות.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

45

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח