דניאל - גלות והתגלות - יעקב מדן

מסרים הגנוזים בספר דניאל נושאים בשורה רוחנית רעננה ורלוונטית. עם זאת, למרבה הצער, נשאר ספר זה חתום בפני הציבור הרחב עקב לשונו הארמית וסגנונו צופן הסוד. בספר דניאל – גלות והתגלות פורס הרב יעקב מדן בפני הקורא את צפונותיו של ספר דניאל בשפה ברורה ובלשון קולחת. הספר נכתב מנקודת מבט ייחודית, המדגישה את הממד ההיסטורי. הספר מבוסס על סדרת שיעורים שהועברו לזכרו של סגן דניאל מנדל הי"ד.

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

45