דברים: דפים למעיין ולמורה

חוברת של מרכז ההדרכה בתנ"ך המוקדשת לחומש דברים. החוברת מציגה את הנושאים המרכזיים בחומש, במקביל למבט כולל עליו. הדברים מוגשים באופן תמציתי תוך שימוש באמצעים גרפיים המותאמים להוראה.

קיים במלאי

50