רש"י (ר' שלמה יצחקי) הוא אחת הדמויות האהובות והנערצות ביותר על בני העם היהודי בכל תפוצותיו. השפעתו על התרבות היהודית היא ייחודית ונדירה בעצמתה. דורות רבים של ילדים יהודים חונכו על ברכי יצירתו וספגו ממנה ערכים חינוכיים. ואולם, על אף העיסוק המרובה ברש"י וביצירתו, נכתב מעט מאוד על השקפת עולמו, זאת בעיקר בשל אופיה של יצירתו שאינו מציג את משנתו בצורה גלויה ושיטתית. ספר זה – אמונות ודעות בעולמו של רש"י – מבקש למלא חלל זה. המחבר פורש לפנינו את השקפת עולמו של רש"י בשלל נושאים משלושה תחומים עיקריים: עם ישראל וגורלו ההיסטורי; מידות והליכות; חברה ומשפחה. נושאים אלה מתבררים על ידי המחבר תוך עיון מדוקדק ברחבי יצירתו של רש"י – בפירושיו למקרא ולתלמוד, בתשובותיו ובפיוטיו – ותוך בדיקת מקורותיו ופולמוסו עם החברה הנוצרית. מחקר זה מעלה בין היתר כי רש"י חש חובה לעצמו לעצב את דמות עולמם של קוראיו באמצעות יצירתו וכי כל הערכים אותם ביקש להנחיל רש"י גלומים באישיותו שלו.

אמונות ודעות בעולמו של רש"י - אברהם גרוסמן

במלאי

מבצע 3 ב-100 3 33

95

מבצע מיוחד

ספרו החדש של הרב יהודה ברנדס המקף והאליפסה במחיר מבצע 50 ש"ח